Untitled Document
หน้าแรก ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำ บทความฮวงจุ้ย เคล็ดลับฮวงจุ้ย เกร็ดฮวงจุ้ย ข้อห้ามฮวงจุ้ย อัพเดทฮวงจุ้ย ปรึกษาฮวงจุ้ย
คำว่า "ฮวง" ในภาษาจีนหมายถึง "ลม" และคำว่า "จุ้ย" ในภาษาจีนหมายถึง "น้ำ" แต่เมื่ออักษรสองคำนี้มารวมกัน ความหมายได้แปรเปลี่ยนไปในทางที่ลึกซึ้งกว่านี โดยมีความเห็นว่า "ฮวง" และ "จุ้ย" เป็นรากฐานของการปรับสภาพความสมดุลของจักรวาล มีลักษณะคล้ายกับสายเลือดและการหายใจของร่างกายเรา หากว่าเราไม่ยอมรับถึงความสำคัญของสายเลือดและการหายใจแล้ว บุคคลนั้นจะดูเหมือนว่ามีความผิดปรกติไปแล้ว  
 


อาคารบ้านเรือนหรือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากวัสดุก็มีระบบเลือดและการหายใจเช่นกัน ในอาคารบ้านเรือนจะต้องมีประตูและหนทาง ดังนั้นประตูและหนทางก็คือหนทางน้ำไหล และการทำงานของหนทางก็คือการปรับสภาพไหลวนของอากาศ เมื่ออากาศเคลื่อนไหวก็คือลม ลมเป็นสิ่งที่ว่างเปล่า ส่วนน้ำนั้นคือวัตถุ ดังนั้นในคำภีร์"ยูซิน" ได้กล่าวไว้ว่า ความว่างเปล่าก็คือวัตถุ วัตถุก็คือความว่างเปล่า ข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง แต่ได้ด่วนสรุป ลงความเห็นว่าศาสตร์แห่งวิชา"ฮวงจุ้ย" เป็นศาสตร์แห่งความงมงาย เป็นสิ่งที่น่าสงสารยิ่งนัก

อาคารหลังหนึ่งหากไม่มีหนทางและอากาศ มนุษย์เราย่อมอยู่อาศัยไม่ได้ หากมีคนบอกว่า เราเน้นหนักไปในทางศาสตร์แห่งการปรับเปลี่ยนหนทางและอากาศ กลับกลายมาเป็นสิ่งที่งมงายไปแล้ว มนุษย์เรามีปากและทวารหนัก ภายในร่างกายมีท้อง ลำไส้และอวัยวะเพื่อทำอะไร ดังนั้นข้าพเจ้าขอแนะเตือนด้วยความสัตย์จริง ต่อผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงว่า ก่อนที่ท่่านจะรู้แจ้งเห็นจริง ไม่เป็นอันควรที่จะสรุปงายๆๆตามความสะดวก มิฉะนั้นท่านจะเอาความลำบากมาเข้าตัวเอง
ดังนั้นการศึกษาศาสตร์แห่ง"ฮวงจุ้ย" เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาที่ว่าด้วยเหตุด้วยผล มีสติปัญญาไม่ใช่งมงาย ข้าพเจ้าหวังว่าผู้ที่มีโอกาศอ่านบทความนี้ และต่อๆๆไปหลายๆๆเที่ยว ทำให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หลังจากนั้นสามารถใช้กับบ้านของตนเอง เชื่อได้ว่าบ้านของท่านจะได้รับการแก้ไขจุดที่มีลักษณะที่ไม่สมดุลออกไป เพื่อจ ะได้บ้านที่ทุกคนอยู่แล้วพอใจ จุดประสงค์นี้เป็นความคาดหวังของข้าพเจ้าที่ได้ตั้งใจไว้

ฮวงจุ้ยนี้อาศัยหลักการของการไหลเวียนของลมและน้ำในสภาพแวดล้อมต่างๆ สิ่งนี้เราเรียกมันว่า ของไหล ซึ่งนักฮวงจุ้ยที่ดีต้องนำของไหลที่ดีมาทดแทนของไหลที่ไม่ดี หรือปิดกั้นมิให้ของไหลบางอย่างที่ไม่ดีมารบกวนผู้อยู่อาศัย

ฮวงจุ้ยไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขและส่งเสริมให้บ้านของคุณดีขึ้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงธุรกิจการค้าของคุณให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองด้วย การปรับแต่งและแก้ไขบริษัทห้างร้าน หรือร้านค้าให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ค่อยมีอุปสรรคหนักๆ พบช่องทางหรือโอกาสดีๆ อยู่เสมอ สามารถรับทรัพย์ที่หลั่งไหลเข้ามาได้อย่างไม่ขาดสาย

 

   
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตอบปัญหาออนไลน์ โดย อาจารย์ณัน
สายตรง 083-016-2986 (08.00 น. - 18.00 น.) อีเมล์ : fafonfai@hotmail.com